Ochrona danych

Ochrona Państwa danych osobowych respektowana jest przez Uckermärkische Bühnen Schwedt zgodnie z wytycznymi obowiązujących regulacji prawnych.

ZAKRES GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH DOTYCZĄCYCH OSÓB

Dane dotyczące osób są przez nas gromadzone tylko w zakresie niezbędnym do uzasadnienia, przeprowadzenia lub zakończenia czynności prawnych stanowiących podstawę zbierania tych danych lub w sytuacji, kiedy jesteśmy zobowiązani do tego obowiązującymi przepisami.   

Dlatego podawanie danych osobowych przekraczających ten zakres ma charakter dobrowolny i jest jako takie jednoznacznie oznakowane na formularzach.

WYKORZYSTANIE DANYCH OSOBOWYCH I UDOSTĘPNIANIE ICH INNYM

Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie do celów przewidzianych w związku z ich gromadzeniem.

Przekazanie danych osobowych osobom trzecim następuje wyłącznie na podstawie zobowiązań prawnych lub w ramach umów o świadczeniu usług zawartych z podwykonawcami w celu spełnienia warunków umowy.

Usunięcie lub zablokowanie danych osobowych następuje w momencie, gdy przestają być one potrzebne do wypełnienia zobowiązań przewidzianych w umowie.

BEZPIECZEŃSTWO

Stosujemy wszelkie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa służące ochronie Państwa danych osobowych, zabezpieczeniu przed ich utratą lub nadużyciami.

PRAWO DO INFORMACJI

Na pisemny wniosek otrzymają Państwo bezpłatną informację dotyczącą zgromadzonych u nas Waszych danych osobowych, ich pochodzenia, celu gromadzenia oraz potencjalnych odbiorców.

KONTAKT

W wypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo zwrócić do nas. Jesteśmy do Waszej dyspozycji w wypadku próśb o informację, sugestii lub skarg.

PRZETWARZANIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Każdy dostęp jakiegokolwiek użytkownika do naszej oferty internetowej zostaje zapisany w pliku protokołu administratora strony internetowej w następującej postaci:

  • Nazwa wyświetlonych zasobów internetowych
  • Data i godzina wyświetlenia.
  • Typ i wersja użytej przeglądarki internetowej
  • Nazwa hosta i system operacyjny korzystającego komputera.

Powyższe dane mają zastosowanie wyłącznie do celów administracji technicznej.

FORMULARZ KONTAKTOWY

W wypadku wysłania zapytania poprzez formularz kontaktowy, Państwa dane z formularza zostaną zapisane w celu przygotowania odpowiedzi oraz na wypadek kolejnych pytań. Danych tych nie przekażemy osobom trzecim bez Państwa zgody.

SERVER-LOG FILES

  • typ i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • adres url
  • nazwa hosta korzystającego komputera
  • czas użytkowania

Powyższe dane nie są przypisywane do konkretnej osoby. Nie będzie miało miejsca łączenie ich z innymi źródłami danych. Zastrzegamy sobie prawo do dodatkowego sprawdzenia tych danych w sytuacji uzasadnionego podejrzenia niezgodnego z prawem korzystania z Internetu.

COOKIES

Strony internetowe używają tzw. cookies (ciasteczek). Nie wyrządzają one żadnych szkód w komputerze użytkownika i nie zawierają wirusów. „Cookies“ służą do tego, aby nasza oferta w sieci stała się bardziej przyjazna odbiorcy, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Są one niewielkimi plikami tekstowymi, które archiwizowane są w Państwa komputerze i zapisywane w przeglądarce internetowej.

Większość używanych przez nas „ciasteczek“ to tzw. „session-cookies“. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu sesji. Inne pozostają w Państwa urządzeniu tak długo, aż sami ich nie usuniecie. Umożliwiają one ponowne rozpoznanie zasobów internetowych przy kolejnej wizycie.  

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę w taki sposób, aby być na bieżąco informowanymi o stosowaniu „ciasteczek“ i dopuszczać ich użycie tylko w wyjątkowych przypadkach albo też wykluczyć całkowicie ich używanie. Można również aktywować ich automatyczne kasowanie przy zamykaniu przeglądarki. Przy deaktywacji plików „cookies” mogą jednakże zostać ograniczone niektóre funkcje przeglądarki.

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRZY KORZYSTANIU Z GOOGLE ANALYTICS  

Strona ta wykorzystuje funkcję usługi analizy stron Google Analytics. Oferentem jest Google Inc.1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics stosuje "cookies". Są to pliki tekstowe, które zapisywane są na komputerze użytkownika Internetu i umożliwiają analizę sposobu wyświetlania przez Państwa strony internetowej. Zebrane przez „ciasteczka” informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony, zostają z reguły przeniesione do serwera firmy Google w USA i w nim zapisane.

W przypadku aktywizowania funkcji anonimowego adresu IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP zostanie skrócony przez Google, co obowiązywać będzie w obrębie Unii Europejskiej oraz w innych państwach – sygnatariuszach umowy poza Europejską Wspólnotą Gospodarczą. Na wniosek administratora strony internetowej, Google będzie używać tych informacji, by analizować użytkowanie strony internetowej przez Państwa, dla sporządzania dla administratora strony raportów o aktywności w sieci lub dla świadczenia innych usług dotyczących użytkowania strony internetowej lub sposobów korzystania z sieci. Adres IP dostępny Google Analytics na podstawie analizy używanej przez Państwa przeglądarki nie będzie łączony z innymi danymi, które gromadzi Google.

Klient ma prawo do unikania zapisywania przez Google cookies poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w przeglądarce. Informujemy jednak, że w takim przypadku niemożliwe może się okazać korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej. Klient ma także prawo do uniknięcia gromadzenia danych związanych z aktywnością w internecie i analizą tych danych przez Google poprzez instalację plug-in przeglądarki dostępnego pod następującym linkiem: http: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  

Źródło: eRecht24